Arrangement og praktik

------------------------------------------------------------------------------

KUNDES FORBEREDELSE - MED HÅB OM ET GODT ARRANGEMENT

------------------------------------------------------------------------------

FØR KONCERTEN

------------------------------------------------------------------------------

Aflysning: Hvis kunde aflyser arrangementet mindre end 60 dage før dato for arrangement, er kunde forpligtet til at betale det fulde beløb til leverandør.

Parkering: Det forventes at kunde anviser leverandør en parkeringsplads ved spillestedet idet anlæg skal transporteres fra bil til spillepladsen.

Mødetid på spillestedet: Leverandør møder ca. 45 minutter før startspilletidspunkt.

Kontakt ved ankomst: For at leverandør kan være klar på spilletidspunktet forventes det, at kunde er klar til at anvise spillepladsen. Find gerne på forhånd den letteste og nærmeste vej fra parkering til spillepladsen - og sørg for nem adgang.

Opstilling af anlæg: Leverandør skal bruge ca. 30 minutter til opstilling af anlæg.

Plads til publikum: Der skal være plads til at publikum kan bevæge sig; dvs. ingen stole og borde foran spillepladsen.

Strøm: Kunde skal anvise adgang til strøm, 220 v, indenfor 15 meters afstand til spillepladsen.

Lys: Der er ingen specielle krav.

Spillepladsbehov for leverandør med anlæg: Ca. 10 kvadratmeter.

Publikumantal: Der er ingen grænser for antallet af personer; blot skal der være plads til at publikum kan bevæge sig.


Se videos ang. pladsbehov: www.youtube.com/playlist?list=PL46DDA11EAF2FAAD2


Scene: Det giver den bedste kontakt til publikum, når koncerten afvikles fra det samme niveau som publikum befinder sig på. Ved større arrangementer med ca. 200 mennesker, kan det være en fordel med en scene.


Planlagt udendørs koncert (plan A): Leverandør, anlæg og udstyr skal stå på stabilt underlag, f.eks. fliser. Leverandør, anlæg og udstyr skal være beskyttet mod fugt, vand, støv, blæst og sand. Der skal være strøm ved spillepladsen indenfor en afstand af 15 meter. Kunde er ansvarlig for at der er mulighed for, at koncerten kan afvikles indendørs (plan B), hvis leverandør ikke finder at koncerten kan afvikles udendørs. Leverandør afgør i tvivlstilfælde om koncerten afvikles efter plan A eller plan B. Forhold som leverandør bl.a. tager i betragtning ved denne vurdering: Risiko for vand, fugt, blæst, støv, temperatur og manglende stabilt underlag.


Pressemateriale: Kunde kan hente pressemateriale til brug for annoncering af arrangementet: www.michaelmilojoergensen.dk

Målgrupper: Koncerten er velegnet for børn i alderen fra 0 til ca. 10 år - og til familiearrangementer.

Forbered evt. børnene: Lån eller køb CD 'Ka' Lypso hoppe? - og andre sange der bevæger børn'. Vinder af X Faktor, Linda Andrews Holmberg, er gæstesolist på CD'en, Poul Halberg spiller guitar, Jens Haack spiller saxofon - og flere af danmarks bedste musikere deltager. Sangene er tilgængelige som download og streaming hos diverse udbydere.

Lyt gratis her: www.youtube.com/playlist?list=PLRN50BYA_ciPGvoEzh8bHnUkotK1OliKI

Disse 2 sange der spilles ved koncerten: 'Ka'Lypso' og 'Aj jaj jaj jaj'.

Sangene er også udgivet som bog: 'Ka' Lypso hoppe? - pædagogisk musik. Noder, becifringer, tekster og lege'.

Bestil: info@michaelmilojoergensen.dk

Se videos af koncerter: www.youtube.com/user/Micmilojoergensen/videos

Facebook: Michael Milo Jørgensen (Musiker/band).


------------------------------------------------------------------------------

UNDER KONCERTEN

------------------------------------------------------------------------------

Andre aktiviteter: Der bør ikke foregå andre aktiviteter under koncerten, idet der fordres deltagelse fra publikums side.

Spilletid: En koncert varer ca. 1 x ca. 60.

Temperatur: Da publikum har mulighed for at være aktive under koncerten må der forventes en temperaturstigning i lokalet. Kunde skal være opmærksom på mulighed for udluftning under koncerten.

Beklædning, indendørs: Pga. evt. temperaturstigning bør børnene kun have et lag tøj på.

Legetøj og andre løsdele: Må ikke medbringes ved koncerten.


------------------------------------------------------------------------------

EFTER KONCERTEN

------------------------------------------------------------------------------

Nedtagning af anlæg: Leverandør skal bruge ca. 30 minutter til nedtagning af anlæg og transport fra spilleplads til parkering.


------------------------------------------------------------------------------

HONORAR, SKAT og MOMS

------------------------------------------------------------------------------

Betaling: Honoraret forfalder til betaling på arrangementsdagen, kontant eller pr. MobilePay, umiddelbart efter arrangementets afslutning. Honorar kan også indsættes på leverandørs konto opgivet på kontrakten. Påfør venligst faktura/referencenr. ved betaling. Hvis kunde har opgivet ean-nummer på kontrakten sender leverandør en elektronisk faktura.

Skat: Der skal ikke tilbageholdes skat i betalingen, idet leverandørs cvr.-nummer er opgivet på kontrakten.

Moms: Der indregnes ikke moms i betalingen, da underholdning og undervisning ikke er momspligtigt.


------------------------------------------------------------------------------

REPERTOIRE og RETTIGHEDER

------------------------------------------------------------------------------

Repertoire: Der fremføres kun musik som er skrevet af Michael Milo Jørgensen.

Rettigheder: Musikken er beskyttet af KODA. Ved offentlige arrangementer indberettes det spillede repertoire til KODA. Mellemværende mellem KODA og kunde er uvedkommende for leverandør.

-------------------------------------------------------------------------------