Media Milo

Svanholm Festival 2017 Deutcher Kindergarten Hadersleben (DE), 2016 Holtug Kirke, 2013

Geomuseum Faxe, Kulturhus Kanten, 2008 Møgeltønder Kirke, 2011 Alfredshällskolan (SE), 2010