HISTORIE Faxe Ladeplads

Foredrag - vælg selv område og tema 

Design dit eget foredrag eller din egen tur: Deltagerantal, indhold, varighed, længde, tema, transport o.a.
Grupper, par, virksomheder, institutioner, turister, kolleger, venner, familie ...
Gåtur, cykeltur, bustur, biltur ...
Helhedsløsninger arrangeres i samarbejde med partnere: restaurant, overnatning, transport - kombineret med andre oplevelser.

Musik, komponeret af Michael Milo Jørgensen, indgår i foredrag.

Fra Faxe Ladeplads til bydelen SiBiRiEN 

Turen begynder ved bydelen 'Strandhuse', som i begyndelsen af 1900-tallet bliver slugt af Faxe Ladeplads. Her står stadig nogle af de oprindelige huse. Området ved ’Byens Flagstang’, tidligere militært område, bliver i perioden 1905-1920, et af de mest fotograferede ved Faxe Ladeplads. Området får stor symbolsk betydning, bl.a. under 2. verdenskrig. Herfra kan man se ned mod husene i SiBiRiEN, men først går turen forbi sanatoriet. ’Østsjællands Social-Demokrat’ skiver den 2. juli 1912: 'Høstblomstsanatoriet' ved Fakse Ladeplads aabnes i Dag for Driften med Modtagelsen af 7 kirtelsvage Småpiger i Alderen 5-12 Aar’. Bygningen er i dag tom, men hvis mure kunne tale, ville de fortælle historier om glæde, sorg, helbredelse, død, forfald - og håb. I bydelen SiBiRiEN bor Jens Nielsen i 1850-erne i huset 'Pilebo'. Han er 'indsidder' - en af samfundets dårligst stillede. Da de fire huse bliver bygget i 1840, har området status som 'udkantsområde' - deraf navnet 'SiBiRiEN'. Bydelen bliver ved stormfloden i 1872 hårdt ramt og konsekvenserne mærker vi den dag i dag. Men hvorfor opfører Vemmetofte Kloster en bydel 'på randen af verden' - koldt, blæsende og ufremkommeligt, hvor ingen vil bo; årtier inden Faxe Ladeplads opstår? Og hvorfor bliver bydelen glemt? I dag er Strandhuse og SiBiRiEN dele af Faxe Ladeplads.

’Klinten’ - fra Bovina til Strandlyst

I 1897 sælger greve F. Holck-Winterfeldt, Rosendal Gods, en parcel til skipper L.N. Skakke. Skødet beskriver, hvordan man finder vej: ’Køber har adgang til parcellen, ad den vej der fører fra Vemmetoftevejen til stranden og videre langs denne’.
14 år efter sælger selvsamme greve et kystareal til bankdirektør H.P. Johannesen. Kystarealet defineres i skødet: ’… mod nord begrænset af den såkaldte Strandvej’. Og det er først efter 1911, at ’Den såkaldte Strandvej’ bliver almindelig kendt under sit nuværende navn: Klintevej.
Klintevej, også kaldet ’Strandvej’, ’Hotelvej’, ’Klinten’ og ’Tyskervej’, bliver gennem tiderne betrådt af badegæster, nazister, engelske tropper, baltiske flygtninge samt nationale- og internationale stjerneartister. Klintevej er kun 600 m lang, men gemmer på meget historie. Tænk, hvis huse kunne tale; og det gør de - i dette foredrag!
Turen begynder ’ved Flagstangen’ som står på et tidligere militært område. Flagstangen er placeret ved dét sted, der i perioden 1905-1920, bliver et af de mest fotograferede ved Faxe Ladeplads.

Fra Faxøe Strand til Faxe Ladeplads 
Historien om Faxe Ladeplads.
Gennem nedslag i 'Historien om Faxe Ladeplads', og via kringlede sidehistorier, opdager vi hvornår Faxe Ladeplads, i bogstaveligste forstand, kommer på landkortet. Historien tager sin begyndelse ved bydelen 'SiBiRiEN' i 1840 - og derefter går det stærkt ved Faxøe Strand. Men hvornår bliver navnet 'Faxøe Strand' ændret til 'Faxe Ladeplads'? Og hvordan bliver stranden til en by?
Faxe Ladeplads har tre grundliggende, historisk, stærke historier: 'Kalk', 'Badeplads' og 'Skibsbyggeri'. Og mon ikke disse historier bliver repræsenteret?

Vemmetofte Minedepot - Den kolde krig ved Sibirien 
I 1956-1958 etablerer Forsvaret, i al hemmelighed, et søminedepot i Vemmetofte Strandskov ved bydelen 'Sibirien'. En del af de ca. 25 ansatte er fra Faxe Ladeplads. I 2021, efter at Vemmetofte Minedepot har været lukket siden år 2000, har tidligere ansatte indvilliget i at fortælle åbent om et liv i grænselandet mellem 'fortroligt' og 'hemmeligt'. Ikke tidligere offentliggjorte fotos ser nu dagens lys - og sammenstykket med oplysninger, fremkommet gennem aktindsigt i Forsvaret og Faxe Kommune, får vi historien om Vemmetofte Minedepot - både de fortrolige og de menneskelige.

Artikel. Den kolde krig ved Sibirien (PDF). Haslev-Faxe Posten (jpg); 2022, 16. feb., s. 14.

Den skjulte perle i Faxe Ladeplads 

'Strandparken - engang gartneri med karpedam. Området blev i 1930'erne købt af grosserer, Georg Hansen fra København'. Meget mere står der ikke på skiltet ved Strandparken i Faxe Ladeplads. Men hvem var Georg Hansen og hvad ville en grosserer med et gartneri i Faxe Ladeplads?

En uvirkelig, virkelig historie, fra 1895 – 2020, en rejse i tid og rum, som bl.a. runder Radio Mercur, Den svenske strømpekrig, skibsstrandinger, Dirch Passer, Hotel Solvang, Lill Lindfors, en verdensberømt landsskabsarkitekt, livet på Strandvejen i 1950'erne m.m. … og selvfølgelig: 'Den skjulte perle i Faxe Ladeplads'.


Artikel. Den skjulte perle i Faxe Ladeplads (PDF). Haslev-Faxe Posten (jpg); 2021, 26/5, s. 30.

Dronning af Faxe Ladeplads 

I 1874 slog skibsbygmester Jens Julius Koefoed sig ned i den nye havn ved Faxøe Strand. Og samme år, den 18. september, skrev Faxe Avis: 'I tirsdags løb af stabelen ved Faxe Ladeplads den første bygning og skibsbygger Koefoed har efter forlydende bestilling på et nyt fartøj'. Men i 1874 lå det ikke ligefrem i kortene, at ’J. Koefoeds Skibsbyggeri og Træskæreri’ skulle bringe Faxe Ladeplads på verdenskortet. I skibsbyggeriets storhedstid, 1916-1921, hvor de firemastede skonnerter med dronningenavne blev bygget, var der mellem 80-100 ansatte og det blev således den største arbejdsplads. Historien lever, men hvilken skæbne får de 82 bygninger, bl.a. ’De fire dronninger’?
I 1919 blev 'Dronning Dagmar' søsat - og 100 år efter udkom musikken 'Dronning af Faxe Ladeplads'.
Michael Milo Jørgensen fra 'HISTORIE Faxe Ladeplads' fortæller historien om ’De fire dronninger’, ’J. Koefoeds Skibsbyggeri og Træskæreri’ - og om musikudgivelsen 'Dronning af Faxe Ladeplads'.


Artikel.
Dronning af Faxe Ladeplads (PDF). Haslev-Faxe Posten (jpg); 2019, 29. okt. s. 58.

Historien om 'I Left My Heart in Faxe Ladeplads' 2004-2020 

I 2020 udkom det første musikalbum om Faxe Ladeplads.
Haslev-Faxe Posten skrev: 'Hele verden lytter til Faxe Ladeplads'. Musikken er inspireret af mennesker og natur i og omkring Faxe Ladeplads.

Indspilningerne begynder i 2004, i det ikoniske Puk Recording Studios, hvor Elton John og George Michael har indspillet. Albummet er indspillet i yderligere fire forskellige studier; MEN udkommer først i 2020 - 16 år efter. Hvad sker der?
Få historien om 'I left My Heart in Faxe Ladeplads' med fotos, videos, lokalt engagement - og selvfølgelig: MUSIK.

Artikel og forside. Haslev-Faxe Posten. The whole world listens to the sound of Faxe Ladeplads.

20. OKTOBER
1889-2000: HISTORIEN om HOVEDGADEN 40 Faxe Ladeplads.

Æren, agten, magten, foreningen og menneskene.
Kong Christian den Niende stadfæster 'Lov om Lærlingeforholdet' den 30. marts 1889 - og det sætter gang i håndværksmesterne i Faxe Ladeplads. Og den 20. OKTOBER 1894 bliver 'Haandværkerforeningen for Hylleholt Sogn og Omegn' dannet. Allerede da bliver ønsket om et hus med en bestemt funktion i Faxe Ladeplads fremlagt. Men det er først, da skibstømrer Henriksens hus på hjørnet af Klintevej og Hovedgaden brænder ned til jorden, at en mulighed opstår. Og få år efter, den 20. OKTOBER 1919, bliver bygningen, som vi kender den i dag, indviet. I 1956 mister foreningen mening, agt og magt, men opstår som fugl Fønix fra asken iklædt nyt navn og nye mål. Foreningen hedder i 2021 'Faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforening'.

HØSTBLOMSTSANATORIET

Det er 'Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse' der lader bygningen opføre efter en tegning af arkitekt Carl Frederik Schiøtz (1878-1957) - og med tømrermester N. Nielsen fra Faxe som hovedentreprenør. Den pompøse bygning bliver senere sammenlignet med ’Klitgaarden’, opført i Skagen af Kong Christian den X som privat feriebolig for den kongelige familie.
’Østsjællands Social-Demokrat’ bringer en notits den 2. juli 1912: ’Høstblomstsanatoriet’ ved Fakse Ladeplads aabnes i Dag for Driften med Modtagelsen af 7 kirtelsvage Småpiger i Alderen 5-12 Aar’.
Bygningen på Hovedgaden 78 ved bydelen 'Sibirien' ligger nu og forfalder. Men hvis mure kunne tale, så ville de fortælle historier om glæde, sorg, helbredelse, død, forfald - og håb. Og håb er der for den smukkest beliggende bygning i Faxe Ladeplads.

Artikel. 
Historien om Høstblomstsanatoriet (PDF). Haslev-Faxe Posten (jpg); 2021, 11/11, s. 38.

SiBiRiEN - den glemte bydel (PDF). Haslev-Faxe Posten (jpg); maj 2024, Uge 22, s. 18.

SiBiRiEN 1840 - den glemte bydel 
I 1867 kommer Niels Christian Simon Nielsen til verden i huset 'Pilebo' - i bydelen SiBiRiEN.

Hans forældre, Jens Nielsen og Ane Sofie Nielsen, har i en længere årrække boet i SiBiRiEN. Kirkebøger fortæller, at Jens Nielsen er 'indsidder' - dvs. en af samfundets dårligst stillede. Disse omfatter aftægtsfolk, gamle og syge, enlige kvinder, gifte daglejere og de ringest stillede håndværkere. I 2022 kan husene i SiBiRiEN benævnes som liebhaverejendomme, men da de fire huse bliver bygget på 'matrikel 9', har området status som 'udkantsområde'. Deraf navnet 'SiBiRiEN'.  Men hvorfor opfører Vemmetofte Kloster en hel bydel 'på randen af verden' - koldt, blæsende og ufremkommeligt - et sted hvor ingen har lyst til at bo? Årtier inden Faxe Ladeplads bliver opført. Og hvorfor bliver bydelen glemt

Få HISTORIEN om 'SiBiRiEN 1840 - den glemte bydel' på gåturen 'Rundt om SiBiRiEN' - og ved foredraget 'SiBiRiEN 1840 - den glemte bydel'.

Rigmor i Hylleholt 

Lisbeth Bruus-Jensen udgav i 2020 bogen 'Rigmor' - om sin mormor.
Rigmor, født i Hylleholt 1892, vokser op i 'Breidablik' på Klintevej og i 1919 bliver hun gift med Valdemar i Hylleholt Kirke. De får to børn i 1920'erne, men da Valdemar tager til Canada i 1929 for at søge lykken, tager historien en drastisk drejning.
Lokalhistoriker, Michael Milo Jørgensen, maler med fotos og ord, en tidstypisk kulisse om Rigmors liv i Faxe Ladeplads. Og Lisbeth fortæller den dramatiske historie, der bygger på breve mellem Faxe Ladeplads og Canada.